Wat is
RSS is een manier om snel te checken of er wat nieuws is op de site. Zo kan je het laatste NLhiphop nieuws naar je bureaublad gooien of in een speciale RSS reader. Ook kan je automatisch laten checken of er wat nieuws is.

Wat kun je met RSS
RSS is zeer goed voor het uitwisselen van content. Een computer kan het nieuws als het ware naar zich toetrekken. Je kan zelfs de laatste NLhiphop nieuwtjes op je eigen site zetten.

Wat heb ik nodig voor RSS
De meest gebruikte toepassingen met RSS zijn de zogenaamde RSS-readers. Je hebt deze in soorten en maten en voor alle platforms. Ze verzamelen allemaal gegevens en geven een overzicht van de inhoud weer. Daarnaast geven de meeste van deze programma's je een seintje als er nieuwe content op de site verschijnt.

Enkele goede RSS readers zijn:

Feedreader (Windows; gratis)
RSSReader (Windows; gratis)
Sharpreader (Windows; gratis)
AmphetaDesk (Linux, Mac, Windows; gratis)
Syndirella (Windows; gratis)
Liferea (Linux - Gnome desktop ;open source)

In Firefox en andere webbrowsers kan je een plugin installeren welke RSS feed kan weergeven.

NLhiphop RSS feeds
NLhiphop heeft een aantal verschillende RSS feeds. Zo kan je jezelf 'abonneren' op de feeds die jij wilt hebben. Je hoeft de onderstaande URL alleen maar in je RSS-reader te plakken of in je site te integreren.

Nieuws artikelen: https://www.nlhiphop.nl/rss/nieuws.php
Actieve topic's: https://www.nlhiphop.nl/rss/forum.php
in
© 1998 - 2019 NLhiphop.nl, Alle rechten voorbehouden - All rights reserved